Fra informasjonsmøte om «Tilskudd til kulturformål»

med Ingen kommentarer

Det var 20 lydhøre deltagere på Informasjonsmøte om «Tilskudd til kulturformål».

Bitte Skage informerte om blant annet viktigheten av å søke via rett skjema, for de fleste av oss de som ligger under Tilskudd til kulturformål, samt det å lese retningslinjene og også viktigheten av å være forberedt før man begynner å søke – ha budsjett, regnskap, årsplaner og andre vedlegg klare til opplasting.

Husk å søke innen fristen som er 1. mars!