Styret i BKR 2015

Styret 2015 ble konstituert på styremøtet 13. april 2015. Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn. Det er viktig at styret har kompetanse i forhold til de forskjellige kulturområder som bibliotek, dans, håndverk, kulturvern, … Les mer

BKR Handlingsplan 2015-2017

Oppdatert 31. mars 2015 Handlingsplan 2015-2017 for styret i Bærum Kulturråd. Saker Samarbeidsparter Kommentarer Dialogmøter FRIKK Oppfølging av saker som blir tatt opp Dialogmøter Kultursjefen Oppfølging av saker som blir tatt opp Dialogmøter Asker kulturråd Oppfølging av saker som blir … Les mer

1 2 3 4 5 6 7

Som talerør og høringsinstans overfor politikerne og kommune­­administrasjonen trenger vi organisasjonen din i ryggen!