Årsmelding 2011

Vedlegg til sak nr. 5  Styrets sammensetning Leder: Nina Grøholt – dans Styremedlem: Jan Marius Stenberg – musikk Mamta Herland – bildende kunst Bjørn Widding – musikk Jacob Falck – musikk Varamedlem: Harald Kolstad – kulturvern Eva Bellis – teater

Bærum Kulturråd er navnet

Bæringen 15. april 2010 skriver følgende: Bærumkulturens fellesråd endrer navn til Bærum Kulturråd, som er paraplyorganisasjonen for all frivillig kultur i kommunen og omfatter cirka 120 organisasjoner innen dans, kor, teater, korps, orkestre, barnekultur, bildende kunst, husflid og kulturvern. Kulturrådet … Les mer

1 4 5 6 7

Som talerør og høringsinstans overfor politikerne og kommune­­administrasjonen trenger vi organisasjonen din i ryggen!