Årsmelding 2011

Årsmelding 2011

Vedlegg til sak nr. 5

 Styrets sammensetning

Leder: Nina Grøholt – dans
Styremedlem: Jan Marius Stenberg – musikk
Mamta Herland – bildende kunst
Bjørn Widding – musikk
Jacob Falck – musikk
Varamedlem: Harald Kolstad – kulturvern
Eva Bellis – teater

Andre verv

Revisor: Atle Bye
Valgkomite: Trine Tandberg
Harriet Carlin
Daglig leder: Harriet Carlin

Representasjon i andre styrer, fora og arbeidsgrupper

Sandvika Byfest Bjørn Widding, Eva Bellis og Harriet Carlin
Juryen til Bærum Kommunes
Kulturpris og Kulturstipend
Jacob Falck og Harald Kolstad
Juryen til årets frivilligpris Harriet Carlin
Frivilligforum Harriet Carlin
Utvkling av Bakgården i Sandvika Marius Stenberg
Styret i Bærum Frivilligsentral Nina Grøholt
Tilrettelegging av Frivilligåret 2011 Harriet Carlin
Utvikling av ny byorganisasjon for Sandvika Harriet Carlin
Kulturoperatørene Harriet Carlin
Kulturutvikling i Sandvika – historiske vandringer i regi av Folkeakademiet Harriet Carlin

Møtevirksomhet i Bærum Kulturråd

 • Årsmøte ble holdt 17. mars
 • 1 medlemsmøte med tema Kulturhuset og scenene i Sandvika. Her var leder i Frikk og kulturarenasjef til stede
 • 7 ordinære styremøter

Høringsuttalelser

 • Kommunens handlingsprogram
 • Frivillighetsmeldingen
 • Handlingsrom som grunnlag for videre arbeid med budsjettreduksjoner

Media

Oppslag og intervjuer i Aften i forbindelse med styrets utspill om prisen for leie av kulturscenene i Sandvika, der vi fremhevet at den lokale kulturen blir presset ut. Saken vakte stor oppmerksomhet og førte til dialog med Frikk og kulturarenasjefen, som forhåpentlig vil føre til resultater i tiden fremover..

Styrets arbeid i 2011

Sandvika Byfest

Dette er utvilsomt det arrangementet i Bærum som er mest arbeidskrevende for oss. Årets byfest var svært vellykket, dårlig vær til tross. Sandvika Byfest har ført til at Bærum Kulturråd har blitt mer synlig i kommunen – hos politikere og kulturorganisasjonene og blant innbyggerne- og at vi har fått et betydelig tettere og større  nettverk og et flott samarbeid med de av våre organisasjoner som deltar i byfesten.

For kulturorganisasjonene betyr byfesten en synliggjøring av deres aktiviteter, og det er med glede vi konstaterer at det er stor oppslutning.

Samarbeid med kommuneadministrasjonen

Bærum Kulturråd har et godt samarbeid med Avdeling for kultur og samarbeid. I tillegg til Sandvika Byfest, har vi flere møtepunkter, og planlegger flere samarbeidsaktiviteter i tiden fremover.

Dialog med politikerne

På grunn av valget i september, har vi ikke hatt formelle møter med det nye utvalget for frivillighet, idrett, kirke og kultur – Frikk. Vi har derimot hatt flere uformelle samtaler med det nye utvalgets leder, Morten Skauge, der vi har understreket behovet for bedre leieavtaler for scenene og for økning av støtte til organisasjonene. Formalisert dialog med Frikk er nå avtalt.

Kommunes kulturpris

Kulturprisen i 2011 gikk til musiker, arrangør og komponist Olav Jacobsen i Bryn menighet. Olav er ”ansvarlig” for utrolig mye musikkaktivitet i flere fora, blant annet som musikalsk leder for Bærums Verk Spillet.

Kommunens 3 kulturstipend gikk til:

 • danser Catharina Vehre Gresslien for å delta i work shop og trene klassisk ballett med Zvi Gotheiner i New York
 • sanger Julie Mathiesen Kleive for studioinnspilling av egen musikk og tekster med duoen Olaf og Julie
 • musikk- og teaterartist Thomas Stokke for videreutvikling ved Bårdarakademiets musikkteaterlinje

Frivilligprisen 2011:

 • gikk til  ildsjelen og lederen for stiftelsen Lommedalsbanen,  Ragnar Myrvold som i mer enn 25 år har jobbet for å gi barn og voksne en hyggelig og lærerik opplevelse.

Frivilligåret 2011

2011 var det internasjonale frivillighetsåret. Som en følge av dette etablerte Bærum kommune flere fora for utvikling av frivillighet i kommunen, hvorav de viktigste var

 • Frivilligforum som utviklet en nettportal for og om frivillighet
 • Frivillighetsmeldingen ble sendt på høring
 • Frivilligbørs som er en dag for bytte av tjenester mellom frivillige, kommunen og næringslivet
 • Avslutning av frivilligåret i Bærum Kulturhus 5. desember

Bærum Kulturråd er jo paraplyorganisasjonen for frivillig kultur, og blir dermed dratt inn i flere fora og arbeidsgrupper.på mer uformelt grunnlag enn det som er nevnt over.

Sosiale medier

Bærum kulturråd markedsfører organisasjonenes arrangementer på sin Facebookside (husk å sende oss melding om hva som foregår). Vi sender også ut arrangementsmeldinger til vårt nettverk via epost.

Takk

Styret takker alle kulturorganisasjoner for godt og positivt samarbeid i 2011. Bærum kommune er en av landets største kulturkommuner. Det har vi grunn til å være stolte over!

Vi vil også takke Bærum kommune for fint samarbeid i svært mange sammenheng.