Protokoll — Årsmøte i Bærum Kulturråd 15.03.2012

Bærum Kulturråd logo med branding

Protokoll — Årsmøte i Bærum Kulturråd 15.03.2012

Møtet ble holdt i møterom M4/G1 i Kommunegården

Til stede:

Eva Bellis, Rykkinn teater og Bærum Kulturråd
Helene Bråss, Stabekk Skoles Musikkorps/Smågardistene
Sigve Bøe, Stabekk Teater og Teaterskole
Harriet Carlin, Bærum Kulturråd
Inger Gjerpe, Bærum Mållag
Marit Grefberg, Bærum Teaterverksted og Compagniet
Torleif Grendahl, BærMuDa
Nina Grøholt, KGB Dans og Bærum Kulturråd
Mamta Herland, Bildende Kunstnere i Bærum og Bærum Kulturråd
Eline Lundgaard, Bærum Symfoniorkester
Kari Moland, Kirsti Skulleruds Ballett- og Dansestudio
Jorun Petersen, Akershusmuseet, avd, 78 Lommedalsbanen
Jan Marius Stenberg, Prime Time Orchestra og Bærum Kulturråd
Ingebjørg Synnøve Thoresen, Bærum Pikekor

Følgende dagsorden ble vedtatt

Sak nr. 1: Konstituering
Sak nr. 2: Valg av møteleder og referent
Sak nr. 3: Valg av 1 representant til å medunderskrive protokollen
Sak nr. 4: Årsmelding
Sak nr. 5: Regnskap
Sak nr. 6: Budsjett
Sak nr. 7: Revidert handlingsplan
Sak nr. 8: Valg

Beskrivelse av saker

Sak nr. 1: Konstituering

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden, og møtet ble konstituert

Sak nr. 2: Valg av møteleder og referent

Nina Grøholt ble valgt til møteleder og Harriet Carlin til referent

Sak nr. 3: Valg av 1 representant til å medunderskrive protokollen

Torleif Grendahl ble valgt

Sak nr. 4: Årsmelding

Vedtak — Årsmeldingen ble vedtatt uten merknader

Sak nr. 5: Regnskap

Vedtak — Regnskapet ble vedtatt uten merknader

 Sak nr. 6: Budsjett

Budsjettet ble vedtatt uten merknader

Sak nr. 7: Handlingsplan

Handlingsplanen ble tatt til etterretning

Sak nr. 8: 3Valg

Styret

Styreleder: Nina Grøholt, gjenvalg, funksjonstid 1 år
Styremedlem: Jan Marius Stenberg, gjenvalg, funksjonstid 2 år
Styremedlem: Mamta Herland, gjenvalg, funksjonstid 2 år
Varamedlem: Eva Bellis, gjenvalg, funksjonstid 1 år
Varamedlem: Harald Kolstad, gjenvalg, funksjonstid 1 år

Revisor

Atle Bye

Valgkomite

Marit Grefberg, Harriet Carlin
Valgkomiteen fikk i oppgave å finne et medlem til

Følgende styremedlemmer har 1 år igjen av sin funksjonstid:
Bjørn Widding, Jacob Falck

Nina Grødahl Torleif Grendahl Harriet Carlin
sign sign sign