Protokoll fra møte i FRIKK 22.5.2012 (Se sak 31)

Protokoll fra møte i FRIKK 22.5.2012 (Se sak 31)

BÆRUM KOMMUNE
FORMANNSKAPSKONTORET

MØTEPROTOKOLL
SEKTORUTVALG FRIVILLIGHET, IDRETT,
KULTUR OG KIRKE
22.05.2012 kl 19:00
Dato: 24.5.2012

Møteleder: Morten Skauge (H)
Følgende medlemmer møtte:
H Merete Skaug, Henriette Caroline Tønsberg, Liv Skrede, Magnus Ramstad
Dahl
Ap Kari B. Seljelid, Tone Kristin Grøv
Frp Helene Abusdal
V/Krf/Pp Wolfgang Plagge (V) frem til kl. 1945
SV Harald Sævareid
Følgende medlemmer hadde forfall:
H Morten Dahl-Hansen, Tore D. Langballe
V Bente Knagenhjelm
Følgende varamedlemmer møtte:
H Arild Willersrud, Gunnar Johansen
Krf Kristin Theisen
V Torgrim Huglen (V) fra kl. 1945
Antall representanter: 13
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Trine Bendixen
_________________________________________________________________________
Prensentasjon av Bærum Idrettsråd v/styreleder Dag Egil Strømme, nestleder Liv Takle
Stensaker og styremedlem Øivind Gladsø

SAKSLISTE:
Saksnummer Sakstittel
028/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL
029/12 MÅNEDSRAPPORT -MARS 2012 – SEKTORUTVALG
FOR FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE
030/12 OPPLEGG FOR ARBEID MED NY
BIBLIOTEKSMELDING 2013
KULTUR031/12 TILDELING AV KOMMUNALE TILSKUDD TIL
FORMÅL 2012

032/12 NY FRIVILLIGHETSMELDING 2012
033/12 REFERATSAKER / OMDELT I MØTET
EVENTUELT

Se hele protokollen. Skriv ut