Invitasjon til årsmøte 2014

Invitasjon til årsmøte 2014

Vi inviterer til årsmøte 20. mars 2014.

I tillegg til årsmøtesakene vil Budstikka komme for å gi en orientering om om sin kulturprofil.

Kultursjef Trine Bendixen vil orientere om reviderte kriterier når det gjelder kulturfyrtårsordningen

Nærmere beskjed om sted og tidspunkt kommer.