Kulturanleggsplan for Bærum 2013-2016

Bærum kommune kulturanleggsplaner (standardbilde)

Kulturanleggsplan for Bærum 2013-2016

Kulturanleggsplanen inneholder kortsiktige planer med tiltak som strekker seg over en 3 års periode, og mer langsiktige planer med tiltak der satsinger og prioriteringer kommer må ses i sammenheng med kommunens handlingsplaner, da anleggsplanen pr i dag kun har en økonomi i HP perioden 2013 – 2016.

Det rike kulturlivet til tross; tilbudene om gode øvingslokaler, lagerlokaler og verksteder er mangelfulle:

Aktørene melder at det er utfordrende å drive kultur i nærmiljøene fordi det er  mangl på framføringsarenaer og tilfredsstillende øvingslokaler. Skolene, som i mange år har fungert som kulturell møteplass for nærmiljøene, blir i stadig større grad en ren arbeidsplass for lærere og elever. Bibliotekene som også bør fungere som kulturelle møteplasser med variert innhold, har ikke tilfredsstillende lokaler ønskede aktiviteter, alt fra utstillinger til konserter. Et par av scenene i Sandvika fremstår pga utstrakt bruk og lite vedlikehold som udelikate, slitt og lite innbydende. På sikt vil kulturanleggsplanen kunne sette i gang prosesser og bidra til at både kulturutøvere og innbyggere i Bærum får bedre kår med gode arbeids- og møteplasser som bidrar til kulturell utvikling særlig for barn og unge, og styrking av nærmiljøene som igjen bidrar til samhold og identitet.

Les hele Kulturanleggsplanen for Bærum 2013-2016