BKR Handlingsplan 2014-2016

BKR Planer (standardsbilde)

BKR Handlingsplan 2014-2016

Ta en titt på Handlingsplan 2014-2016 – Redigert 20.03.2014

Pkt OMRÅDE TIDSPUNKT FREMDRIFT 1
DIALOGMØTE MED FRIKK 3.04.2014 Neste møte oktober
Oppfølging av saker som ble tatt opp
1 Bruk av Sjøholmen til kulturformål Mars/april 2014
Sende innspill til Frikk og Eiendomsavdelingen
2 Brannstasjonen på Bekkstua skal legges ned og vi ønsker at stedet helt eller delvis kna brukse til kultur, slik at dette og biblioteket blir et kultursentrum på Bekkestua. April/mai 2014
Vi lager innspill til arealplanen
3 Dialog/avtale med Kulturarena om prøvescenen som garderobe og avlastningsrom når det er danse- danseforstillinger April/mai 2014
4 Kultur- og næringspark på Hamang. Første halvår 2014
Flere av de gamle industribyggene på Hamang bør kunne brukes til kultur i tillegg til boliger og næringsvirksomhet. Viktig å komme i dialog med grunneier Andenæs Eiendom.
KULTURANLEGGSPLAN
1 Fortsette arbeidet med å finne felles lokaler til verksteder og lager for teater- og danse-organisasjonene Vår/sommer 2014 Møte med teater- og danse-organisasjonene 6. mai
2 Akustikk/lagerprosjektet for kulturorganisasjonene 2014-2016
Fase 1 – Kartlegge akustikk og lagerfasiliteter Ferdigstilt mars 2014
Fase 2 – Velge ut lokaler for akustiske målinger
Fase 3 – Gjennomføre akustiske målinger
Fase 4 – Arbeide for å bedre lagringslokaler der det er behov
Fase 5 – Arbeide for å forbedre akustikk der det er behov
Fase 6 – Følge opp kommunens bygge- og rehabiliterings-planer av bl.a. skoler og bibliotker, slik at de er i overensstemmelse med våre krav til øvings- og fremføringsarenaer
3 Oppussing av Sandvika Teater og Lille Scene
Begge arenaene trenger generell oppussing og fornying
Sandvika Teater 2014/2015
Oppussing av foaje og kafe. Nye møbler og nytt kjøkken. Vesentlige forbedringer av toalettene. Oppbevaringsskap til brukerne. Et samarbeidstiltak mellom brukerne, Bærum Kulturråd, kommunens eiendomsavdeling og kulturarena.
Lille Scene 2014/2015
Generell oppussing av foaje, sal og scene og nytt kjøkken. Også her et samarbeid mellom brukerne, Bærum Kulturråd, kommunens eiendomsavdeling og Kulturarena
TILPASSE BIBLIOTEKENE TIL KULTURARENAER
Bibliotekene på Rykkinn, Bekkestua og Sandvika har arealer som kan brukes til ulike kulturformål; konserter, mindre forestillinger, “litteraturhus”. Bekkestua og Rykkinn må settes i brukbar stand med scene- og publikumsplass og akustiske forbedringer. 2015/2016
KULTUR I NÆRMILJØET
Skoler, eventelt andre lokalers tilpasning til funksjon som nærmiljøets “kulturstasjoner”. Øvingsrom, akustikk, scener osv. Må arbeides med fortløpende
UTENDØRS ARENAER
Utstyr til utendørs arenaer/møteplasser. Her er det flere mulige løsninger; mobil scene, faste scener og teknikk som kan lånes ut etter behov osv. Må arbeides med fortløpende
KULTURMELDINGENS HANDLINGSPLAN
Bærum Kulturråd har deltatt i en ideprosess i kommunen for innspill til kulturmeldingens handlingsplan. Det var en omfattende prosess og vi vil belyse det vi synes er viktig å prioritere, bl.a. mer ressurser til bibliotekene og større satsing på kultur i nærmiljøene. Innspill med våre synspunker sendes kommunen. Mar-14
KURS I KULTURPROSJEKTLEDELSE Oktober 2014
Kurset som skulle vært holdt høsten 2013 er flyttet til høsten 2014. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum Kulturråd og kommunens kulturetat. Kurset vil gå over 2 lørdager. Så snart datoene fastsettes vil det bli sendt ut invitasjon til å delta
VERVEKAMPANJE
Det er viktig for Bærum Kulturråd at kulturorganisasjonene blir medlem hos oss. Rett nok arbeider vi for hele det frivillige kulturlivet, men med en solid medlemsmasse “i ryggen” vil vi stå mye sterkere. Det enkelte medlemsorganisasjon vil få medlemsfordeler som billigere deltakeravgift på kurs og seminarer eller gratis i noen tilfeller. De vil goså få bistand fra oss dersom de har behov for det, og vi vil arbeide for å tilby flere medlemsfordeler. Mai og august 2014
KULTURKONFERANSE
Vi planlegger ny kulturkonferanse for og med alle kulturaktører Våren 2015
KULTURELT SAMBRUKSHUS PÅ RUD
Øyvind Rideng, nestleder i Bærum Høyre og leder i skoleutvalget ved Rud vgs, har fremmet forslag om et kulturelt sambrukshus på Rud. Vi vil følge opp dette ved å komme i dialog med Rideng og Rud vgs med tanke på videre utredning Våren 2014