Handlingsprogram 2015-2018 i Bærum kommune

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 i Bærum kommune

Vedlagt Rådmannens forslag til handlingsprogram for 2015-2018. Punkt 6 Sektor frivillighet, idrett, kultur og kirke på side 88 og spesielt 6.2 Kultur og fritid på side 89.

Handlingsprogram 2015-2018 rådmannens forslag