Informasjonsmøte om ordningen «Tilskudd til kulturformål» fra Bærum kommune

Kulturmidler illustrasjon med logo til Bærum Kulturråd og Bærum kommune (banner)

Informasjonsmøte om ordningen «Tilskudd til kulturformål» fra Bærum kommune

I samarbeid med Bærum kommune inviterer vi til informasjonsmøte

Torsdag 29. januar 2015 kl 18:00 i Malmskrivergården

Sandviksveien 159, 1337 Sandvika

Bærum kommune (kommunevåpen)Bærum kommune v/Bitte Skage vil orientere om pålegg fra internrevisjonen om innskjerpelser når det gjelder søkers ansvar for overholdelse av føringer i retningslinjer for «Tilskudd til kulturformål» Det gjelder:

  • Overholdelse av frister for innsendelse av søknad og vedlegg
  • Synliggjøring av støtte i alt markedsføringsmateriell både trykket og på nett
  • Rapportering på bruk av midlene

Beate Løvaas fra dokumentsenteret vil være tilstede for å informere om bruk av søknadsskjema og svare på spørsmål om dette. Skjema legges ut på nettsidene til Bærum kommune i midten av januar.

Deltakerne kan sende inn spørsmål av generell karakter på forhånd som vil bli besvart under møtet. Frist for innsending er 22. januar i epost: post@baerumkultur.no merket “Spørsmål til Bitte” eller «Spørsmål til Beate».

Det blir lett servering!

Vi vil gjerne vite om noen fra din kulturorganisasjon kommer!

Påmelding eller spørsmål!