Styret 2014

Styret 2014

Styret 2014 ble konstituert på styremøtet 10. april 2014.

STYRELEDER

Nina Grøholt

Mobil: 976 76 996

Representerer
Dans

 Nina Grøholt Styreleder i BKR

STYREMEDLEM

Eva Marie Bellis

Mobil: 918 77 356

Representerer
Teater

 Eva Marie Bellis Styremedlem BKR

STYREMEDLEM

Jacob Falck

Mobil: 957 45 683

Representerer
Musikk

 Jacob Falck Styremedlem i BKR

STYREMEDLEM

Anne Kristin Moe

Mobil: 951 41 894

Representerer
Folkemusikk og kulturarv

 Anne Kristin Moe Styremedlem i BKR

STYREMEDLEM

Nina Vedeler Svendsen

Mobil: 958 70 701

Representerer
Kunst og kunsthåndverk

 Nina Vedeler Svendsen Styremedlem i BKR

STYREMEDLEM – KASSERER

Marius Stenberg

Mobil: 977 44 973

Representerer
Musikk

 Marius Stenberg Styremedlem i BKR

STYREMEDLEM – NETTREDAKTØR

Ingebjørg Synnøve Thoresen

Mobil: 922 11 813

Representerer
Håndverk og husflid

 Ingebjørg Synnøve Thoresen Styremedlem i BKR