Vi gratulerer Berit Inger Øen med stillingen som ny kultursjef i Bærum

Berit Inger Øen ny kultursjef i Bærum kommune fra desember 2014

Vi gratulerer Berit Inger Øen med stillingen som ny kultursjef i Bærum

Berit Inger Øen kultursjef i BærumRefererer til nyhet fra Bærum kommune om tilsetting av ny kultursjef:

Hun har mange års erfaring fra kommunen innen kulturfeltet, hovedsakelig innen ungdomsarbeid/-kultur, først som daglig leder på kommunens fritidssentre og senere som tjenesteleder for Ungdom og fritid.
Hun har vært vikar og fast stedfortreder for kommunalsjef for kultur.

Hun har god kjennskap til kulturfeltet, og god forståelse for kommunen som organisasjon og hvordan den fungerer med et politisk styringssystem. Ungdom og fritid, som hun har ledet, har det siste tiåret markert seg som en markant og innovativ tjeneste og samarbeidspart.

– Jeg er veldig tilfreds med at Berit Inger Øen med sin kunnskap og sitt kontaktnett har takket ja til den viktige stillingen som kultursjef i Bærum, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

Vi refererer også til artikkel i Budstikka om “– Kultur ikke nedprioritert

Vi ønsker henne lykke til med jobben!