AVLYST — Informasjonsmøte om ordningen «Tilskudd til kulturformål»

Kulturmidler banner avlyst

AVLYST — Informasjonsmøte om ordningen «Tilskudd til kulturformål»

Vi er leie for å måtte informere om at det er besluttet å avlyse informasjonsmøtet på grunn av for få påmeldte.

Samtidig minner vi om muligheten til å kontakte Bitte Skage på epost bitte.skage@baerum.kommune.no for spørsmål i forhold til din/din forenings søknad.

Hun vil gjøre tilgjengelig en skriftlig informasjon om hvilke krav internrevisjonen har pålagt dem å følge opp i forhold til søkers ansvar i forbindelse med retningslinjene til ordningen “Tilskudd til kulturformål”.