BKR Handlingsplan 2015-2017

BKR Handlingplaner

BKR Handlingsplan 2015-2017

Oppdatert 31. mars 2015

Handlingsplan 2015-2017 for styret i Bærum Kulturråd.

Saker Samarbeidsparter Kommentarer
Dialogmøter FRIKK Oppfølging av saker som blir tatt opp
Dialogmøter Kultursjefen Oppfølging av saker som blir tatt opp
Dialogmøter Asker kulturråd Oppfølging av saker som blir tatt opp
Forum BKR BKR, Medlemmer Finne møteplasser for sektorene innen frivilligkulturen
Innspill til Bærum kommunes Handlingsprogram BKR ønsker at det skal prioriteres mer ressurser til bibliotekene og større satsing på kultur i nærmiljøene.
Fremtidige møteplasser Fortløpende oppfølging av kommunens bygge- og rehabiliteringsplaner av bl.a. skoler og bibliotek, slik at de er i overensstemmelse med våre krav til øvings-og fremføringsarenaer
Akustikk­prosjekt BK Arbeide for forbedret akustikk, følge opp kommunens bygge- og rehabiliteringsplaner av bl.a. skoler og bibliotek, slik at de er i overensstemmelse med våre krav til øvings-og fremføringsarenaer
Lager­prosjekt Kartlegge lagerfasiliteter, gjennomføre/arbeide for bedre lagringslokaler, følge opp kommunens bygge- og rehabiliteringsplaner av bl.a. skoler og bibliotek, slik at de er i overensstemmelse med våre krav til øvings-og fremføringsarenaer
Oppussing Sandvika Teater BKR, BK Eidendomsavdelingen og Kulturarena Sandvika Teater trenger oppussing av foaje og kafe, nye møbler og nytt kjøkken, samt vesentlige forbedringer av toalettene og oppbevaringsskap til brukerne.
Oppussing Lille Scene BKR, BK Eiendoms- avdelingen og Kulturarena Full oppussing av foaje, sal og scene og nytt kjøkken.Eiendom til å ta garderober og toaletter i løpet av 2015.Det skal også dreneres rundt teateret/lille scenen på høsten 2015 (etter sesong i BAKgården).Kjøkken og venteområdet i løpet av 2015.

BKR skal be om behov fra brukere.

Salen (med et ønsket skyveamfi og gulv bla) blir i 2016.

Inngangen og skilting skal få gjennomgang.

2015-2016

Tilpasse bibliotekene til kulturarenaer BK Bibliotekene på Rykkinn, Bekkestua og i Sandvika har arealer som kan brukes til konserter, mindre forestillinger, eller «litteraturhus».Bekkestua og Rykkinn må settes i brukbar stand med scene- og publikumsplass og akustiske forbedringer.BKR undersøker hvordan dette blir gjort andre steder.
Kultur i nærmiljøet Fortløpende oppfølging – skoler, eventuelt andre lokalers tilpasning til funksjon som nærmiljøets «kulturstasjoner». Øvingsrom, akustikk, scener osv.
Utendørs­arenaer Fortløpende oppfølging – her er det flere mulige løsninger; mobil scene, faste scener og teknikk som kan lånes ut etter behov osv.
Vervekam­panjer BKR Høsten 2015, 2016, 2017 – øke antall betalende medlemsorganisasjoner slik at BKR får et tettere samarbeid og tilgang på informasjon fra frivilligkulturen i Bærum.
Kulturkonfer­ranse BK, BN, AKR Høsten 2015, 2016, 2017 – konferransene skal ha innhold som øker medlemsorganisas- jonenes kunnskap om frivilligkultur.
Kulturelt sambrukshus på Rud Fortløpende oppfølging – Øyvind Rideng, nestleder i Bærum Høyre og leder i skoleutvalget ved Rud vgs, har fremmet forslag om et kulturelt sambrukshus på Rud. BKR vil følge opp dette med tanke på videre utredning.