Fellesmøte mellom kulturrådene i Asker og Bærum

Dialogmøte mellom kulturrådene i Asker og Bærum med respektive ordførere

Fellesmøte mellom kulturrådene i Asker og Bærum

Lørdag 10. oktober hadde vi et meget konstruktivt og hyggelig fellesmøte med våre kolleger i Asker Kulturråd, det førts i historien.

Temaer for dagen var

  • å bli kjent
  • inspirere hverandre
  • se hvilke saker rådene jobber med
  • likheter og forskjeller

På første delen av dagen var begge ordførerne til stede og vi fikk der løftet frem flere av våre fellessaker, i særdeleshet dette med tilgang til barneskoler for øvelser for det lokale kulturlivet, samt de akustiske forholdene ved både nybygging og renovering av bygg som brukes til kultur som f.eks barneskolene.

I del to av dagen hadde vi gode dialoger og diskusjoner om hvordan styrke begge rådene og jobbe godt for og med lokale kulturlivet i begge kommuner.