Innkalling til Årsmøte 26. mars 2015

Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

Innkalling til Årsmøte 26. mars 2015

Til kulturorganisasjonene i Bærum

Torsdag 26. mars 2015 kl 19:00-21:00 på Kunnskapssenteret 3. etasje ved kantinen.

Program for Årsmøte

Idemyldring rundt Bærum kommunes vyer for Bærum 2035

Intro ved leder Nina Grøholt

Årsmøte

Saker på dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av 1 representant til å medunderskrive protokollen
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Handlingsplan
  8. Valg

Ved stemmeavgivning har de organisasjonene som er medlem, en stemme hver.

Gi beskjed om du/dere kommer.

[maxbutton id=”2″]

for styret i Bærum Kulturråd
Ingebjørg S Thoresen
Sekretær
BK_logostorsqr155x155