Julebrev 2015

jul

Julebrev 2015

Da nærmer vi oss slutten på nok et innholdsrikt og kulturelt år!

Gjennom året har vi i Bærum Kulturråd jobbet jevnt og trutt med saker vi mener er viktig for kommunens kulturliv.

julegirlander

Langtidsplaner

Vi hadde et svært spennende og konstruktivt møte med Rådmannen i mars hvor vi ble bedt om å bidra med innspill til kommunens langtidsplaner frem til 2035. Dette var også tema på Årsmøtet og innspillene ble send til Rådmannen.

julegirlander

Kulturanlegg og kortreist kultur

Nærmiljøet

En av våre fanesaker er å tilrettelegge for gode kulturarenaer i nærmiljøene. Gjennom dette året har vi jobbet med å få fokus på skolebyggene i kommunen, gjennom blant annet akustiske målinger og etter hvert utbedringer på dette feltet.

Oppussing Lille Scene

En annen sak vi i Bærum Kulturråd har hatt fokus på er oppussing av Lille Scene og dette er nå satt i gang. I første omgang er det garderobene som har fått en oppgradering, og i løpet av 2016 vil også salen, inngangsområdet og caféen bli gjort. Dette er vi svært glade for og håper blir til stor glede for brukerne.

I begge disse sakene er det brukt midler fra kommunens Kulturanleggsplan. I denne planen ligger det også noe midler som dere som brukere av kulturanlegg kan melde inn behov til. Benytt dere av dette. Det vil bli lagt ut et skjema for innspill på kommunens nettside, slik at vi kan bruke penger der dere ser det er behov.

julegirlander

Møtevirksomhet

Sektorutvalg for miljø, idrett og kultur

Etter høstens kommunevalg har vi fått nytt navn på vårt politiske utvalg. Navnet er nå Sektorutvalg for miljø, idrett og kultur, forkortet MIK. Utvalgsleder er fortsatt Morten Skauge (H), men ellers er det mange nye fjes. Vi ser frem til fortsatt god dialog de neste 4 årene.

Asker Kulturråd

I oktober hadde vi et fruktbart og interessant fellesmøte med våre kolleger i Asker Kulturråd, hvor også begge kommunenes ordførere var tilstede på deler av møtet. Vi drøftet mange spennende temaer, med særlig fokus på felles utfordringer og med tanke på hvordan vi kan trekke veksler på hverandres erfaringer og arbeid.

Nå går vi inn mot julen som er en høytid også for kulturen, og vi håper mange får, eller har fått, gleden av å benytte seg av alle de flotte julearrangementene som er å finne i denne kommunen.

julegirlander

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år!

Bærum Kulturråd styret 2015