Protokoll Årsmøte i Bærum Kulturråd 26. mars 2015

Protokoll Årsmøte i Bærum Kulturråd 26. mars 2015

Årsmøte ble holdt i møterom 326 i Kunnskapssenteret i Sandvika kl 19:00-21:00

Til stede

John Bellis Rykte – Rykkinn teater
Eva Marie Bellis Bærum Kulturråd/Rykte – Rykkinn teater
Helene Bråss Smågardistene
Jacob Falck Bærum Kulturråd/Tubakameratene
Bernt Fauske Bærums Verk Musikkorps
Marit Grefberg Bærum Teaterverksted
Marit Grefberg Compagniet
Nina Grøholt Bærum Kulturråd/KGB dans & ballett
Herman Ekle Lund Musikkflekken/Toothfairy Live AS
Anne Kristin Moe Bærum Kulturråd/Bærum Spelemannslag
Hilde Riksen Sandvika Barne- og Ungdomsteater SBUT
Marius Stenberg Bærum Kulturråd/Prime Time Orchestra
Lars-Erik Svabø Rykkinn og Gullhaug skolekorps
Nina Vedeler Svendsen Bærum Kulturråd/Bærum Kunsthåndverk
Sverre Sørvåg – Valgkommite Rykkinn og Gullhaug skolekorps
Ingebjørg S Thoresen Bærum Kulturråd/Bærum Husflidsforening
Kjersti Tubaas Hosle skolekorps
Bente Løvik Ulven Evje skoles musikkorps
Siri Vestnes KGB dans & ballett
Olaf Wiegels Akershusmuseet – Lommedalsbanen

Av disse var 12 organisasjoner stemmeberettigede

Følgende dagsorden ble vedtatt

Sak nr 1. Konstituering
Sak nr 2: Valg av møteleder og referent
Sak nr 3: Valg av 1 representant til å medunderskrive protokollen
Sak nr 4: Årsmelding
Sak nr 5: Regnskap
Sak nr 6 Budsjett
Sak nr 7 Handlingsplan
Sak nr 8: Valg

Gjennomgang av saker på dagsorden

Sak nr 1: Konstituering

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden, og møtet ble konstituert.

Sak nr 2: Valg av møteleder og referent

Nina Grøholt ble valgt til møteleder og Ingebjørg S Thoresen til referent.

Sak nr 3: Valg av 1 representant til å medunderskrive protokollen

Helene Bråss fra Smågardistene ble valgt.

Sak nr 4: Årsmelding

Vedtak – Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

Sak nr 5: Regnskap

Vedtak – Regnskapet er ikke revidert, men ble vedtatt uten merknader.

Revisjonsberetning vil bli ettersendt.

Sak nr 6: Budsjett

Styret orienterte om at medlemskontingenten for 2015 ville bli uendret – kr 300,- pr. organisasjon.

Vedtak – Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak nr 7: Handlingsplan

Innspill fra medlemmer om å finne møteplasser for sektorene innen frivilligkulturen.

Vedtak – Handlingsplanen ble utvidet med punktet Forum BKR – møteplasser mellom BKR og medlemmene – med dette tillegget ble Handlingsplanen enstemmig vedtatt.

Sak nr 8: Valg

Styret

  • Styremedlem Jacob Falck, gjenvalg. Funksjonstid 2 år
  • Styremedlem Guro Hoel, Foreningen Høvik barneteater, ny. Funksjonstid 2 år
  • Styremedlem Kjerti Tubaas, Hosle skolekorps, ny. Funksjonstid 2 år

Følgende styremedlemmer har 1 år igjen av sin funksjonstid:

  • Nina Grøholt
  • Anne Kristin Moe
  • Marius Stenberg
  • Ingebjørg S Thoresen

Ifølge vedtektene skal styret bestå av 7 medlemmer.

Valgkomite

Vedtak – En fra styret og gjenvalgt Sverre Sørvåg, Rykkinn og Gullhaug skolekorps.

Revisor

Arnulf Eriksen

Etter at det formelle årsmøtet var over, takket styret Eva Marie Bellis og Nina Vedeler Svendsen for mangeårig fin innsats i styret og overrakte blomster.

Sandvika, 15. april 2015

Nina Grøholt Helene Brass Ingebjørg S Thoresen
Sign. Sign. Sign.