Valgkomiteens innstilling til valg på Årsmøte 26.03.2015

Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

Valgkomiteens innstilling til valg på Årsmøte 26.03.2015

Valgkomiteen har vært meget aktiv i år og har kalt inn foreslåtte kandidater på intervjumøter for å høre om deres ambisjoner og deres tilknytning til miljøet og kulturlivet generelt i kommunen.

Vi har lagt mest vekt på å finne kandidater som ønsker og har forståelse for å jobbe for alle sider av kulturlivet i vår aktive kulturkommune.

Valgkommitteen foreslår

Styret

  • Styreleder: Nina Grøholt – representere dans, tar gjenvalg, funksjonstid 1 år
  • Styremedlem: Jacob Falck – møterom og bibliotek, tar gjenvalg, funksjonstid 2 år
  • Styremedlem: Kjersti Tubaas – ny – bakgrunn fra profesjonelle korps og skolekorps. Hun er i dag leder av Hosle skolekorps. Funksjonstid 2 år
  • Styremedlem Guro Smith Hoel – ny – lang bakgrunn fra flere barneteater i kommunen. Nå leder av Høvik barneteater. Funksjonstid 2 år

Følgende styremedlemmer har 1 år igjen av sin funksjonstid

  • Marius Stenberg – representerer musikk og arenaer
  • Ingebjørg Synnøve Thoresen – representerer håndverk og husflid
  • Anne Kristin Moe – representerer folkemusikk og kulturarv

Revisor

Arnulf Eriksen

Valgkomite

Valgkommiteen foreslår at styret oppnevner ett medlem fra styret, samt at Sverre Sørvåg som representant fra kulturorganisasjonene tar gjenvalg.

Sandvika 24.3.2015

Marius Stenberg Sverre Sørvåg
Sign Sign