Sparebankstiftelsen DNB

Sjekk om dere har et prosjekt som kan få støtte

publisert i: Støtteordninger 0

Du kan skape et bedre nærmiljø for barn og unge!

Sparebankstiftelsen støtter prosjekter innen kunst, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner.

Ideell stiftelse som driver med filantropi. De eier i dag i underkant av 10% av aksjene i DNB, og bruker utbyttet til allmennyttige formål.

Søknadsfristene er 1. februar og 1. september.

Prosjekter som har fått støtte

Sparebankstiftelsen støtter både lokale initiativer og nasjonale prosjekter i Norge. Siden 2002 har de bidratt med til sammen 2,5 milliarder kroner til allmenn nytte.

Les mer om Sparebankstiftelsen!