Informasjonsmøte om ordningen «Tilskudd til kulturformål» fra Bærum kommune

Kulturmidler illustrasjon med logo til Bærum Kulturråd og Bærum kommune (banner)

Informasjonsmøte om ordningen «Tilskudd til kulturformål» fra Bærum kommune

Tirsdag 2. februar 2016 kl 18:30-21:00 Kommunegården Sandvika, møterom M4/G1. 

Bærum kommune v/Bitte Skage vil orientere om retningslinjer for «Tilskudd til kulturformål» Det gjelder:

  • Overholdelse av frister for innsendelse av søknad og vedlegg
  • Synliggjøring av støtte i alt markedsføringsmateriell både trykket og på nett
  • Rapportering på bruk av midlene

Deltakerne kan sende inn spørsmål av generell karakter på forhånd som vil bli besvart under møtet. Frist for innsending er 22. januar.

For spesielle spørsmål som vedkommer din søknad må du avtale møte med Bitte Skage via kommunens sentralbord.

Det blir lett servering!


Påmelding og spørsmål