Innkalling til Årsmøte 17. mars 2016

Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

Innkalling til Årsmøte 17. mars 2016

Til kulturorganisasjonene i Bærum,

Torsdag 17. mars 2015 kl 19:00-20:30 på Møterom M4/G1 i Kommunegården, Sandvika

Program for Årsmøte

Mingling med presentasjon av de oppmøtte organisasjonene

Intro ved leder Nina Grøholt

Årsmøte

Saker på dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av 1 representant til å medunderskrive protokollen
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Handlingsplan
  8. Valg

Ved stemmeavgivning har de organisasjonene som er medlem, en stemme hver.

Gi beskjed om du/dere kommer.

Påmelding