Kom med forslag på kandidater for Frivillighetsprisen 2016 Bærum

Bærum frivilligsentral logo

Kom med forslag på kandidater for Frivillighetsprisen 2016 Bærum

I forbindelse med FNs internasjonale Frivillighetsdag skal Bærum Frivilligsentral og Bærum kommune dele ut Frivillighetsprisen 2016.

I henhold til statuttene kan prisen gis til «en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn». Initiativet skal komme Bærums innbyggere til gode.

Privatpersoner og organisasjoner oppfordres til å komme med forslag til kandidater som fortjener en slik utmerkelse!!

Skriftlige forslag på kandidater sendes innen 15. november til post@baerum.frivilligsentral.no eller som brev Bærum Frivilligsentral, Postboks 521 1302 Sandvika

Se også våre nettsider www.baerum.frivilligsentral.no

Forslaget må inneholde:

  1. Kandidatens navn, adresse og alder
  2. Begrunnelse for hvorfor vedkommende fortjener prisen
  3. Hvem som nominerer – kontaktperson
  4. Referanser

Innkomne forslag vil bli vurdert av en jury bestående av representanter fra frivillige organisasjoner i Bærum og Bærum Frivilligsentral.

Ordføreren står for utdelingen 9. desember.