Protokoll fra Årsmøte 2016

Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

Protokoll fra Årsmøte 2016

Årsmøte ble holdt i Møterom M4/G1 i Kommunegården, Sandvika 17.3.2016 kl 19:00­-20:00.

Til stede

Lisbeth Hansen Sandvika Museum Nytt styremedlem
Annechen Ree Bærum Husflid
Kirsten Richer Bærum Husflid
Hilde Riksen SBUT
Kirsti Thoresen Paasche SandvikaKoret Nytt styremedlem
Ole H. P. Disen A&B historielag
Olaf Wiegels Lommedalsbanen
Michel Goméz KGB­kompaniet
Bernt Fauske Bærums Verk musikkorps
Bjørn Larsåsen Bærums Verk spillet
Magnus Stand Hauge Bærum Symfoniorkester
Bergliot Vatnar Lie Bærum unge strykere
Herman Ekle Lund Konsertforeningen
Musikkflekken
Susanne Haugland Toothfairy Live a/s
Sverre Sørvåg Rykkinn og Gullhaug Valgkomité
skolekorps
Kjersti Tubaas Hosle Skolekorps Styremedlem
Marius Stenberg Prime Time Orchestra Styremedlem
Anne Kristin Moe Bærum Spellemannslag Styremedlem
Ingebjørg S Thoresen Bærum Husflidsforening Styremedlem
Nina Grøholt KGB dans & ballett Styreleder

 

Av disse var 17 organisasjoner stemmeberettigede.

Protokoll fra Årsmøte Bærum Kulturråd 17.3.2016 Side 1 av 3

Saker på dagsorden

Følgende dagsorden ble vedtatt:

 1. Konstituering
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av 1 representant til å medunderskrive protokollen
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Budsjett
 7. Handlingsplan
 8. Valg

Gjennomgang av saker på dagsorden

1. Konstituering

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden, og møtet ble konstituert.

2. Valg av møteleder og referent

Nina Grøholt ble valgt til møteleder og Ingebjørg S Thoresen til referent.

 

3. Valg av 1 representant til å medunderskrive protokollen

 

Michel Goméz fra KBG­Kompagniet ble valgt.

 

4. Årsmelding

 

Vedtak – Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt. Utdypet forklaring til hvilke styremedlemmer som sitter som representanter i ulike juryer. Sosiale medier eposter. Det ble forklart at utsending av nyhetsbrev ifm vervekampanjen ble disse kun sendt til potensielle nye medlemmer innen sjangrene korps og musikk, kulturarv, kor, og dans og teater.

5. Regnskap

Vedtak – Regnskapet er ikke revidert, men ble vedtatt uten merknader.

Forslag fra medlemmer om å få et felles nettabonnement på Budstikka som flere kan benytte for å redusere utgiftene.

Revisjonsberetning vil bli ettersendt.

6. Budsjett

Styret orienterte om at medlemskontingenten for 2015 ville bli uendret – kr 300,­ pr. organisasjon.

Vedtak – Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

7. Handlingsplan

Spesielt vil vi fremmeheve feiringen av Bærum Kulturråds 30­års jubileum. Kulturrådskonferranse i forbindelse med Sandvika byfest 2016.

Vedtak – Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt.

Tilbakemeldinger fra medlemmer:

 • Utendørsarenaer ­ Byscenen i Sandvika bør få den mer aktiv. Bekkestua og Fornebu har ønsker om utescener. Bærums Verk spillet ­ ønsker å omfatte hele Bærum og ønsker tilgang til utendørsarenaer.
 • Kulturvern/arv ­ bedre kontakt med kommunal representant Ingunn Stuvøy, BKR bør bli innvolvert i Akershus museum Skuibakken.
 • Anleggsmidler ­ behovsinnmeldingskjema må komme flere til gode. Oppgradering av scener og utstyr f.eks. ambulerende lydanlegg, mobil scene. Tilskudd på baerum­kommune.no.

 

8. Valg

 

Styret

 • Styremedlem Nina Grøholt, gjenvalg. Funksjonstid 1 år
 • Styremedlem, Ingebjørg Synnøve Thoresen, gjenvalg. Funksjonstid 1 år
 • Styremedlem Marius Stenberg, Prime Time Orchestra. Funksjonstid 2 år
 • Styremedlem Kirsti Thoresen Paasche , Sandvikakoret, ny. Funksjonstid 2 år
 • Styremedlem Lisbeth Hansen, Sandvika Museum LofThe, ny. Funksjonstid 2 år

Følgende styremedlemmer har 1 år igjen av sin funksjonstid:

 • Jacob Falck
 • Kjersti Tubaas

Ifølge vedtektene skal styret bestå av 7 medlemmer.

Valgkomite

Vedtak – En fra styret og gjenvalgt Sverre Sørvåg, Rykkinn og Gullhaug skolekorps.

Revisor

Arnulf Eriksen

Etter at det formelle årsmøtet var over, takket styret Anne Kristin Moe og Guro Smith Hoel for fin innsats i styret og overrakte blomster.

Sandvika, 6. april 2016

_________________ ________________ ________________
Nina Grøholt Michel Goméz Ingebjørg S Thoresen
Sign. Sign. Sign.