Sjekk om dere har et prosjekt som kan få støtte

Sparebankstiftelsen DNB

Sjekk om dere har et prosjekt som kan få støtte

Du kan skape et bedre nærmiljø for barn og unge!

Sparebankstiftelsen støtter prosjekter innen kunst, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner.

Ideell stiftelse som driver med filantropi. De eier i dag i underkant av 10% av aksjene i DNB, og bruker utbyttet til allmennyttige formål.

Søknadsfristene er 1. februar og 1. september.

Prosjekter som har fått støtte

Sparebankstiftelsen støtter både lokale initiativer og nasjonale prosjekter i Norge. Siden 2002 har de bidratt med til sammen 2,5 milliarder kroner til allmenn nytte.

[su_button url=”https://sparebankstiftelsen.no/” target=”blank” background=”#ff0000″ size=”8″ radius=”2″]Les mer om Sparebankstiftelsen![/su_button]