Valgkomiteens innstilling til Åsmøte 2016

Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

Valgkomiteens innstilling til Åsmøte 2016

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøte 2016 for nytt styre i Bærum Kulturråd er følgende:

  • Nina Grøholt, styreleder gjenvalg for 1 år – kontaktperson for dans og teater
  • Ingebjørg S Thoresen, gjenvalg for 1 år, styremedlem og nettredaktør, kontaktperson håndverk og husflid
  • Marius Stenberg, styremedlem gjenvalg for 2 år – kasserer og kontaktperson for forsterket musikk
  • Kirsti Paasche, nytt styremedlem velges for 2 år – kontaktperson for kor
  • Lisbeth Hansen, nytt styremedlem velges for 2 år – kontaktperson for museum og kulturvern
  • Jacob Falck, ikke på valg – kontaktperson infrastruktur/lokaler samt bibliotek og visuell kunst
  • Kjersti Tubaas, ikke på valg styremedlem og kontaktperson korps/orkester

Bærum 22. februar 2016

Valgkomiteen for Bærum Kulturråd v/ Sverre Sørvåg og Jacob Falck