Fullt gjennomslag for krav om egnede lokaler | Nyheter | Musikkens studieforbund

VBB øving

Fullt gjennomslag for krav om egnede lokaler | Nyheter | Musikkens studieforbund

Musikkens studieforbunds forslag om at kommuner og fylkeskommuner skal stille egnede lokaler til disposisjon for aktivitet i frivillige lag og foreninger fikk enstemmig tilslutning på årsmøtet i Frivillighet Norge i går. Som nytt punkt i handlingsprogrammet heter det nå at: 

Frivillighet Norge skal jobbe for at kommuner og fylkeskommuner stiller egnede lokaler til disposisjon for aktiviteter i frivillige lag og foreninger.

Kilde: Fullt gjennomslag for krav om egnede lokaler | Nyheter | Musikkens studieforbund