Innkalling til Årsmøte 9. februar 2017

Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

Innkalling til Årsmøte 9. februar 2017

Til kulturorganisasjonene i Bærum, torsdag 9. februar 2017 kl 18:00-20:00 på Møterom M4/G1 i Kommunegården,Sandvika

Program

 1. Velkommen ved leder Nina Grøholt
 2. Merete Larsen Husby fra Bærum kommune forteller om trafikksikker kommune.
 3. Årsmøte
 4. Til slutt litt tips og råd angående søknad om støtte fra kommunens midler som har frist 1. mars.

Årsmøte – Saker på dagsorden

 1. Konstituering
 2. Valg av møteleder og referent, samt 1 person til å medunderskrive protokollen
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Handlingsplan og budsjett
 6. Innkomne forslag
 7. Valg av styre som består av styreleder og 6 styremedlemmer
 8. Valg av valgkomite som består av 2 medlemmer
 9. Valg av revisor

Ved stemmeavgivning har de organisasjonene som er medlem, en stemme hver.

Gi beskjed om du/dere kommer.

Påmelding