Invitasjon til Årsmøte 2017 i Bærum Kulturråd

Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

Invitasjon til Årsmøte 2017 i Bærum Kulturråd

Styret i Bærum Kulturråd inviterer til Årsmøte 2017 i Sandvika 9. februar kl 18:00-20:00

Merk tidspunktet er fremskyndet til kl 18:00.

Alle kulturorganisasjonene er velkommen til møtet, men vi minner om at kun medlemmer av Bærum Kulturråd har stemmerett.

Det er frivillig å bli medlem i kulturrådet og det er fremdeles mulig å tegne medlemskap for 2017. Hvis dere gjør dette tett opp til årsmøtet, så ta med bankkvitteringen. Det er også mulig å tegne medlemskap på årsmøtet. Ta i så fall med kr 300,- i kontanter.

Organisasjoner som ønsker saker tatt opp på møtet, må sende disse til styret senest 3 uker før møtet.

Foreløpig agenda for Årsmøte 2017

  1. Konstituering
  2. Valg av møteleder og referent, samt 1 person til å medunderskrive protokollen
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Handlingsplan og budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av styre som består av styreleder og 6 styremedlemmer
  8. Valg av valgkomite som består av 2 medlemmer
  9. Valg av revisor

Endelig innkalling med dagsorden, årsmelding, regnskap og budsjett vil bli sendt ut 8 dager før møtet.

Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt på dagsorden.

Vi ønsker alle velkommen til Årsmøte!

Skjema for innsending av saker til Årsmøte