Kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen.no onsdag 6.09. kl 18-20

tilskuddsportalen.no

Kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen.no onsdag 6.09. kl 18-20

De fleste trenger økonomisk tilskudd for å satse på nye prosjekter, arrangementer og gode ideer.

Tilskuddsportalen.no samler informasjon om ulike tilskuddsordninger du kan søke på, midler fra for eksempel stiftelser, EU-prosjektmidler, fylkeskommunale og statlige ordninger mm.

Kommunen abonnerer på tjenesten slik at kommunale tjenester og frivillige organisasjoner får gratis tilgang til portalen.

Frode Iversen fra firmaet Scan4news som administrerer Tilskuddsportalen.no holder kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen.no for frivillige organisasjoner onsdag 6. september kl. 18-20.

Kurset holdes i lokalene til Ungdom og fritid, inngang Lille scene i Bakgården, Rådmann Halmrasts vei 2.

Før kurset oppgraderes software for portalen de ansatte bruker, som gir ansatte mer å spille på, og en vesentlig økning i nytteverdien fra Tilskuddsportalen under og etter kurset.

Lag og foreninger bruker allerede siste versjon, så her blir det ingen tekniske endringer.

Tilskuddsportalen er en nettbasert søkemotor som samler informasjon om ulike tilskuddsordninger man kan søke på.

Her kan frivillige/kontaktpersoner få månedlige oppdateringer i nyhetsbrev om ulike støtteordninger og midler fra for eksempel stiftelser, EU-prosjektmidler, fylkeskommunale og statlige ordninger mm.

Kommunen abonnerer slik at frivillige organisasjoner og enkeltpersoner får gratis tilgang til portalen, en tilgang som gis av Veiledningstorget eller Bærum frivillighetssentral. Det er flere tilskudd det er mulig å søke på for kommunale tjenester. Bærum kommune abonnerer på tjenesten. (Brukernavn: Baerum, Passord: tilskudd).

Om du ønsker støtte til et prosjekt/tiltak eksempelvis, gå inn i Tilskuddsportalen og søk på mulige tilskudd.

Tilskuddsordningene kan være et viktig incitament for å møte kommunens utfordringer og utvikle nye ideer/rutiner for tjenester til kommunens innbyggere. Tilskuddene ligger ute på Tilskuddsportalen i flere mnd. før de kommer på listen med søknadsfrist neste mnd. Slik får man noe mer tid til å utforme søknaden.

Det er begrenset plass, så førstemann til mølla! Maks 25 deltakere.

Påmelding

Frist innen 1. september!