Send inn ditt forslag på kandidater til Bærum kommunes kulturpris 2017

Kulturstipend Bærum kommmune 2016

Send inn ditt forslag på kandidater til Bærum kommunes kulturpris 2017

Bærum kommunes kulturpris skal være en påskjønnelse til og stimulans for enkeltpersoner / organisasjoner som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere og bidratt til en positiv profilering av Bærum.

Kilde: Bærum kommunes kulturpris | Bærum kommune

Kulturprisens størrelse

Kulturprisen består av et pengebeløp, kr 50 000, og et synlig symbol. Kulturprisen skal fortrinnsvis gå til en person eller organisasjon, men kan deles likt mellom flere kandidater.

Kandidater

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner/organisasjoner som har vist evne og vilje til å yte en innsats utenom det vanlige for kulturlivet i Bærum.

Profesjonelle og amatører, utøvere og tilretteleggere skal ha samme muligheter til å bli prisvinnere.

Kandidatene skal fortrinnsvis bo og virke i Bærum og ha nær tilknytning til kulturlivet i kommunen.

Utnevning

En komité bestående av 1 politiker, 2 representanter fra Bærum kulturråd og 2 representanter fra Bærum kommune, utnevner mottaker av prisen blant årets innkomne forslag eller tidligere foreslåtte kandidater.

Dersom komiteen ikke finner at noen av de foreslåtte kandidater fyller kravene, står komiteen fritt til å ikke foreta noen utnevninger det året.

Offentliggjøring og tildeling

I behandlende møte skal ikke prisvinnerens navn protokollføres. Offentliggjøring skjer først ved utdeling av prisen.

Utlysning

Kulturprisen utlyses hvert år på kommunens nettsider og i Bæringen. Enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner oppfordres til å komme med godt begrunnede forslag til kandidater.

Forslag må være Bærum kommune i hende innen 1. oktober.

Skjema for forslag til mottakter av kulturpris.