Valgkomiteens innstilling til Åsmøte 2017

Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

Valgkomiteens innstilling til Åsmøte 2017

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøte 2017 er følgende:

Sak 7. Valg av styre som består av styreleder og 6 styremedlemmer

  • Nina Grøholt, gjenvalg for 1 år, styreleder og kontaktperson for dans og teater
  • Ingebjørg S Thoresen, gjenvalg for 1 år, styremedlem og nettredaktør, kontaktperson for kunst, håndverk og annet
  • Jacob Falck, gjenvalg for 2 år, styremedlem og kontaktperson for lokaliteter og akustikk
  • Kjersti Tubaas, gjenvalg for 2 år, styremedlem og kontaktperson for korps
  • Kirsti Paasche, ikke på valg, styremedlem og kontaktperson for kor
  • Lisbeth Hansen, ikke på valg, styremedlem og kontaktperson for kulturarv
  • Marius Stenberg, ikke på valg, styremedlem og kontaktperson for band og orkester

Sak 8. Valg av valgkomite som består av 2 medlemmer

  • Sverre Sørvåg pluss en som styret velger blant sine medlemmer.

Sak 9. Valg av revisor

  • Bjørn Widding, revisor

Bærum, 2. februar 2017

Valgkomiteen

for Bærum Kulturråd
Sverre Sørvåg og Marius Stenberg

BKR logo