Valgkomitéen i Bærum Kulturråd søker kandidater til styret

BKR styret 2016-2017

Valgkomitéen i Bærum Kulturråd søker kandidater til styret

Ønsker du, eller kjenner du noen som vil egne seg til, å arbeide for å øke forståelsen for kulturarbeid i Bærum og være talerør overfor kommunale instanser og politiske myndigheter?

Valgkomiteen i Bærum Kulturråd er på utkikk etter kandidater som kan inngå i styret i Bærum Kulturråd. Vi søker utadvendte personer med erfaring fra og evne til å kommunisere med ulike kulturfelt som er representert i Bærum. Vi forsøker å få et bredt sammensatt styre slik at det klarer å ivareta hele kulturfeltet i Bærum.

Tildelding av kulturfelt skjer på første styremøte etter årsmøte og styremedlemmene må ville og evne å bidra, det krever entusiasme og god kommunikasjon med de man representerer.

Bærum Kulturråd er de frivillige kulturorganisasjoners paraplyorganisasjon i Bærum og skal fungere som organisasjonenes forlengede arm til politikere og kommuneadministrasjonen.

Kulturrådet har følgende oppgaver i følge vedtekter:

  • orienterer om prosesser på kulturfronten og og inviterer til å ta del i høringer og drøftinger.
  • initierer saker som fremhever kulturlivet og har et aktivt samarbeid med kommunen, blant annet når det gjelder arrangementer og prosesser.
  • arbeider for en riktig fordeling av kulturmidlene, tilgang til gode scener og øvingslokaler, samt gode kulturtilbud til barn og unge.
  • initiere tiltak som kan bidra til samarbeid organisasjonene imellom.
  • bidra til å øke forståelsen for kulturarbeid i kommunen.
  • være informatører overfor kulturorganisasjonene, kommunen og mediene.
  • gi kulturorganisasjonene muligheter til utvikling gjennom kurs, seminarer og konferanser.

I tiden fremover er det satt særlig fokus på barns og ungdoms kulturmuligheter og -utvikling.

Ønsker du å bidra, enten selv eller har forslag til kandidater, til styret i Bærum Kulturråd ta kontakt med valgkomitéen ved Sverre Sørvåg, e-post sverre.soervaag@sorcura.no eller styret, e-post post@baerumkultur.no.