1. mars søknadsfrist på tilskudd til kulturformål fra Bærum kommune

Bærum kommunevåpen

1. mars søknadsfrist på tilskudd til kulturformål fra Bærum kommune

Vi minner om søknadsfristen 1. mars på tilskudd til kulturformål fra Bærum kommune.

Dere har fremdeles tid til å samle papirer og sende inn søknaden.

Jo flere av de frivillige kulturorganisasjonene som søker desto sterkere står vi når vi forhandler om mer støtte til det frivillige kulturliv.

Husk at prosjektet det søkes om midler til må “fremsynas” i bygda vår, Bærum!

 

[btn text=”Søk nå!” borderradius=”0″ link=”https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/kultur/” tcolor=”#ffffff” bcolor=”#472360″ thovercolor=”#ffffff” bhovercolor=”#dd663b” size=”large” target=”true”]