Budsjett for 2018

Bærum Kulturråd ikon

Budsjett for 2018

Inntekter drift

Medlemskontingenter 20 000
Støtte drift fra Bærum kommune 100 000
Støtte til daglig leder fra Bærum kommune 100 000
Inntekter drift kr 220 000

 

Utgifter drift

Kulturkonferanse

20 000

Adm daglig leder, 20%

100 000

Styret disp. for studietur

25 000

Administrative utgifter, inkl.abbn.

35 000

Støtte til deltakelse av styret på konferanser

10 000

Drift av nettside og markedsføring

20 000

Diverse

10 000

Utgifter drift

kr 220 000

 

Sandvika, 17. januar 2018
___________________________________ ___________________________________
Nina Grøholt Marius Stenberg
Styre leder Øk.ansvarlig/ styremedlem
sign. Sign.

 

BKR – Budsjett 2018 (pdf for nedlasting)