Innkalling til Årsmøte søndag 4. februar 2018 kl 16:00

Innkalling til Årsmøte søndag 4. februar 2018 kl 16:00

Sted: Kulturhuset Stabekk Kino

Program

Forutgående for Årsmøte arrangerer vi i år KulturKonferansen 2018 i samarbeid med Bærum kommune. Følg lenken for å melde deg på begge.

Årsmøte – Saker på dagsorden

  1. Konstituering
  2. Valg av møteleder og referent, samt 1 person til å medunderskrive protokollen
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Handlingsplan og budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av styre som består av styreleder og 6 styremedlemmer
  8. Valg av valgkomite som består av 2 medlemmer
  9. Valg av revisor

Ved stemmeavgivning har de organisasjonene som er medlem, en stemme hver.

Påmelding

Gi beskjed om du/dere kommer ved å sende inn skjemaet under.