Julebrev fra Bærum Kulturråd

KGB-nissene 2018

Julebrev fra Bærum Kulturråd

Nok et begivenhetsrikt kulturår går mot slutten! Vi i Bærum Kulturråd legger et aktivt og travelt år bak oss. Her er noen av våre hovedsaker!

Fokus på Fornebu

Vi har generelt vært opptatt av kulturens plass og rammer på fremtidens Fornebu, og særlig i år har vi frontet dette. Vi har hatt 2 møter med Rådmannen og vi har markert oss i Budstikka. Vi håper at det blir mye gode lokaler og plass for kulturen når det nye Fornebu blir utviklet videre. Vi vil understreke at vi ikke er i imot ny kirke på Fornebu, eller mener at kirker ikke er et viktig sted for kultur. Vi vet at det forgår mye flott kulturaktivitet i mange av kommunens kirker. Men vi mener det er behov for et eget kultursenter på Fornebu.

Fritidsstipend

I år har Bærum kommune etablert et Fritidsstipend, som vi i Bærum Kulturråd har vært med på å forme. Stipendet er for å sikre at barn og unge kan delta på fritidsaktiviteter uavhengig av foreldres økonomi. Foreldrene kan be organisasjonene om å søke utgiftsdekning gjennom stipendet. Derfor er det viktig at våre organisasjoner vet om dette stipendet og kan oppfordre og hjelp med søknader.

For søknadskjema og informasjon se baerum.kommune.no tilskuddsordninger og fritidsstipend.

Kulturkonferansen 2019; BRUK STEMMEN!

Bærum Kulturråd og Bærum kommune v/ Kultur & samarbeid inviterer til ny kulturkonferanse 10. februar. Siden det er kommunevalg i 2019 vil temaet være kulturpolitikk, og vi vil bla ha en paneldebatt med politikere. Egen invitasjon kommer i januar, men hold av søndag 10. februar! Det blir Årsmøtet samme dag, rett etterpå.

Tips oss!

For at vi i kulturrådet skal kunne jobbe godt og være et aktivt organ er det også viktig at dere som aktører spiller inn saker til oss. Send oss gjerne noen ord på epost post@baerumkultur.no, så kan vi ta dette med inn på våre styremøter.

Tips fra oss!

Vi oppfordrer våre medlemmer til å ha epostadresser til sine organisasjoner som er leder@korpset.no eller post@teateret.no o.l. Dette gjør det lettere for både oss og kommunen å opprettholde kontakt med dere selv om ledere/kontaktpersoner byttes ut. Det er også enklere i forhold til de nye personvernreglene som trådde i kraft i år.

Nå går vi inn mot julen som er en høytid også for kulturen, og vi håper mange får, eller alt har fått, gleden av å benytte seg av alle de flotte julearrangementene som er å finne i denne kommunen. Vi ønsker alle lykke til med sine juleforestillinger, konserter og arrangementer!

Med ønske om
en riktig god jul
og
et godt nytt år!