Valg av styre for Bærum Kulturråd 2018

Bærum Kulturråd ikon

Valg av styre for Bærum Kulturråd 2018

Styret

Styre består av styreleder og 6 styremedlemmer.

Styret for Bærum kulturråd 2017 var slik

 • Nina Grøholt, gjenvalg for 1 år, styreleder og kontaktperson for dans og teater
 • Ingebjørg S Thoresen, gjenvalg for 1 år, styremedlem og nettredaktør, kontaktperson for kunst, håndverk og annet
 • Jacob Falck, gjenvalg for 2 år, styremedlem og kontaktperson for lokaliteter og infrastruktur
 • Kjersti Tubaas, gjenvalg for 2 år, styremedlem og kontaktperson for korps
 • Kirsti Paasche, ikke på valg, styremedlem og kontaktperson for kor
 • Lisbeth Hansen, ikke på valg, styremedlem og kontaktperson for kulturarv
 • Marius Stenberg, ikke på valg, styremedlem og kontaktperson for band og orkester

Bærum Kulturråd er en paraplyorganisasjon for det frivillige kulturorganisasjoners og kulturaktørene i Bærum og skal fungere som organisasjonenes forlengede arm til politikere og kommuneadministrasjon. Likeledes er Bærum Kulturråd et instrument for politikere og kommuneadministrasjon.

Valgkomiteens arbeid og føringer

Valgkomiteen for Bærum Kulturråd har gjort et omfattende arbeid for å finne de rette kandidater til styret. Det har vært lett etter utadvendte personer med erfaring fra og evne til å kommunisere med de ulike kulturfelt som er representert i Bærum kommune. Å være organisasjonenes forlengede arm til politikere og kommuneadministrasjon krever entusiasme og god kommunikasjon med dem man representerer så vel som til dem man er en forlenget arm til. De respektive styremedlem tildeles ulike kulturfelt som de skal ivareta i en helhetlig sammenheng og må ville og evne til å bidra slik at hele kulturfeltet blir ivaretatt.

Like viktig har det vært å legge grunnlag for et bærekraftig styre som kan utvikle seg i takt med samfunnets behov. Det er således viktig med kontinuerlig utskifting på en slik måte at kompetansen blir værende i styret. De ulike roller bør ikke besittes av samme person over for lang tid. Det anbefales at styret i kommende år arbeider med utvikling av styre, analyserer kompetansebehov og i samarbeid med valgkomiteen utarbeider plan for rekrutteringsarbeidet.

I samråd med nye kandidater er perioden man er valgt til satt til ett år slik at de kan få erfare sin rolle i styret før en eventuell forlengelse.

Valgkomiteens innstilling for 2018

 • Nina Grøholt, gjenvelges for et år som styreleder
 • Marius Stenberg, gjenvelges for 2 år
 • Anne Beate Ryttersveen, velges for 1 år
 • Even Trygve Hansen, velges for 1 år
 • Kavitha Laxmi, velges for 1 år
 • Jacob Falck, ikke på valg
 • Kjersti Tubaas, ikke på valg

Styret konstituerer seg selv.

Valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av Sverre Sørvåg og Jacob Falck.

 

BKR – Valg av styre 2018 (pdf for nedlasting)