Bærum Kulturråd – Budsjett 2019

Bærum Kulturråd budsjett

Bærum Kulturråd – Budsjett 2019

Inntekter drift

Medlemskontingenter
25 000
Tilskudd fra Norsk Musikkråd – mva ref
5 000
Støtte drift fra Bærum kommune
100 000
Støtte til daglig leder fra Bærum kommune170 000
Inntekter kr 300 000

Utgifter drift

Kulturkonferanse, med KSam, BK15 000
Avsatt møter etab. Viken Kulturråd15 000
Adm daglig leder, 30% 170 000
Styret disp. for studietur 30 000
Støtte til deltakelse av styret på konferanser 10 000
Drift av nettside og markedsføring20 000
Diverse10 000
Utgifter kr300 000


Sandvika, 8. januar 2019
___________________________________________________
Nina Grøholt                                            Marius Stenberg
Styre leder                                                          Øk.ansvarlig/ styremedlem
sign.Sign.