Innkalling til Årsmøte søndag 10. februar 2019 kl 16:00

BKR Årsmøte

Innkalling til Årsmøte søndag 10. februar 2019 kl 16:00

Sted: Kulturhuset Stabekk Kino

KulturKonferansen 2019 – Bruk stemmen!

Forut for Årsmøte arrangerer vi KulturKonferansen 2019 – Bruk stemmen!

Innlegg, foredrag, lunsj og mingling, med påfølgende politisk paneldebatt ledet av Erik Wold. Det hele blir avsluttet med Kultursjefens kvarter ved Berit Inger Øen.

Årsmøte

Under Årsmøte kan hver kulturorganisasjon som er medlem møte med inntil 2 representanter. Organisasjoner som ønsker saker tatt opp på møtet, må sende disse til styret senest 3 dager før møtet. Ved stemmeavgivning har de organisasjonene som er medlem, en stemme hver.

Agenda

  1. Konstituering
  2. Valg av møteleder og referent, samt 1 person til å medunderskrive protokollen
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Handlingsplan og budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av styre som består av styreleder og 6 styremedlemmer
  8. Valg av valgkomite som består av 2 medlemmer
  9. Valg av revisor

Vedlegg

Les Årsmelding for 2018.

Les Budsjett 2019.

Påmelding

Gi beskjed om du/dere kommer ved å sende inn skjemaet under.