Invitasjon til Kulturkonferansen 2019 og innkalling til Årsmøte 2019

BKR KulturKonferansen 2019

Invitasjon til Kulturkonferansen 2019 og innkalling til Årsmøte 2019

Velkommen til Kulturkonferansen 2019 – Bruk stemmen! på Kulturhuset Stabekk kino 10. februar, kl  11.30-15.30 med påfølgende Årsmøte kl 16.00.

Bærum Kulturråd inviterer til kulturkonferanse for det frivillige kulturlivet i Bærum.

Med kommunevalg til høsten ønsker vi å sette fokus på kulturpolitikken i kommunen. Vi inviterer derfor til en politisk paneldebatt.

I tillegg holder teaterregissør Kjersti Horn et innlegg i forkant. Vel møtt!

Program

11.30 Oppmøte og frukt/kaffe
12.00 Velkommen v/ Nina
12.15 Innlegg v/teaterregissør Kjersti Horn
13.00 Lunsj
13.45 Politisk paneldebatt ledet av Erik Wold
15.15 Pause
15.30 Kultursjefens kvarter v/ Berit Inger Øen

KulturKonferansen avsluttes

16.00 Årsmøte i Bærum Kulturråd

Hver kulturorganisasjon kan møte med inntil 2 representanter. Organisasjoner som ønsker saker tatt opp på møtet, må sende disse til styret senest 3 uker før møtet. Se Vedtekter for mer info.

Pris

Gratis for våre medlemmer!

Andre kr. 300,-

Påmelding

Påmeldingsfrist for KulturKonferansen er onsdag 6. februar.