Julehilsen fra styre 2019

Julehilsen

Julehilsen fra styre 2019

Kjære alle kulturorganisasjoner

Vi er snart ved veis ende av 2019, det stormer mot jul, høytid og nyttårsfestivitas.

Her er noen av de sakene vi har jobbet med i 2019 og som vi skal fortsette å holde fokus på også i 2020

Lille scene og teaterhus

Endelig skal oppussingen av Lille Scene videreføres. Det er alt noen år siden garderobene sto ferdig, nå er det resten av scene, inngang og kafeområde sin tur. Etter planen skal dette være klart til etter påske 2020, og vi ser frem til at våre organisasjoner kan få ta i bruk ny Lille Scene!

Nå på tampen av året har kommunen og teatermiljøet samlet seg for å jobbe frem et «Teaterhus» på Emma Hjorth/gamle voksenopplæringen. Lokalene er tenkt som både kostymelager og øvingslokaler, kanskje også med muligheter for noe verksted og syrom. Her er det satt ned en gruppe som skal jobbe frem forslag til planløsninger som kan møte teatermiljøets behov. Vi ser frem til å bidra i dette arbeidet og etterhvert se resultater!

Syngende kommune

I november ble søknad om å bli Syngende kommune innvilget, og også politisk vedtatt – så nå er det bare å glede seg til masse spennende kor- og sang aktiviteter i det kommende året. Vi oppfordrer til å melde inn gode ideer, planer og happenings innenfor sangfeltet. Her tas alle bidrag i mot med stor entusiasme og takk.

Bekkestua skole og brannstasjonen

Med ferdigstillelsen av Bekkestua barneskole har området der fått en flott skole hvor kulturen har fått gode kår! Vi håper skolen kan fungere som et godt eksempel på hvordan man kan få til skolebygg med rom for kulturen.

I tillegg har planer for den videre bruken av Bekkestua brannstasjon hatt blitt satt på agendaen, særlig i løpet av denne høsten. Vi i Bærum Kulturråd støtter og ønsker å være pådrivere for at dette området for en fremtid som en form for kulturhus.

Utvalg for Miljø Idrett Kultur

Etter høstens valg er nå den nye sammensetning av MIK-utvalget satt og leder er Dag Egil Strømme. Bærum Kulturråd ble invitert til utvalgsmøte 21. nov for å presentere oss for det nye utvalget. Vi fikk løftet frem de sakene vi jobber med og håper med dette at utvalget har fått en enda større forståelse for hvilke saker som er viktige for kulturlivet nå og de 4 kommende årene.

Tilskuddsordningen og fritidsstipend

Vi minner om fristen for å søke støtte hos kommunen; 1. mars 2020. Skriv en god søknad i god tid! Det er også mulig å søke på kulturanleggsmidler innen samme frist. Se kommunens nettside for mer informasjon. Diverse ordninger.

I tillegg minner vi om kommunens fritidsstipend, vi oppfordrer dere til å bruke denne muligheten til å sørge for at så mange barn som mulig får delta i kulturaktivitet. For søknadskjema og informasjon se www.baerum.kommune.no, tilskuddsordninger og fritidsstipend.

Årsmøtet

Hold av søndag 9. februar til årsmøte i Bærum Kulturråd.

Innkalling med agenda og mer informasjon kommer.

Tips oss!

For at vi i Kulturrådet skal kunne jobbe godt og være et aktivt organ er det også viktig at dere som aktører spiller inn saker til oss. Send oss gjerne noen ord på post@baerumkultur.no, så kan vi ta med saken på styremøte.

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år!

Fra styret