Ny kulturarena på Bekkestua – Bekkestua Brannstasjon

Ny kulturarena på Bekkestua – Bekkestua Brannstasjon

På styremøte i Bærum Kulturråd torsdag 19. desember 2019 ble det vedtatt å sende et innspill om Bekkestua Brannstasjon. Dette som en oppfølger på vedtaket Bærumspolitikerne besluttet i møte onsdag 11. desember hvor Kommunedirektøren ble bedt om å forberede en sak på etterbruk av Bekkestua Brannstasjon som et ungdommens Kulturhus.

Bærum Kulturråd støtter forslaget om å utvikle et kulturhus for ungdommen på Bekkestua. Et slikt Kulturhus må også tilfredsstille behovene for det frivillige kulturliv for alle livsfaser – ikke bare ungdommen. Bekkestua ligger sentralt midt i Bærum og et område med skrikende behov for fremføringslokaler. Beliggenheten ved siden av Bekkestua Bibliotek er unik, og området bør sees som en helhet.

Følgende ønskes vurdert:

 • Ungdomsavdelingen:
  • Et kunst & kultur skaperverksted/kjeller styrt av og for ungdommen med øvingsceller, IT-rom og med lydstudio for EDM (Electronic Dance Music) og små rockeband.
  • Konseptet Deichman Biblio på Tøyen hvor kun barn i alderen 10 – 15 år har adgang bør være en sentral del av ungdomsavdelingen.
  • Innredningen bør være slik at denne kan endres i takt med ungdommens egne ønsker.
  • Her bør det være like stort søkelys på prosess, som på prestasjon. Unge trenger møteplasser hvor de kan dyrke sine interesser, ut av «gutterommet» og inn i et skapende fellesskap. Invester i et hus hvor de kan utfolde seg, også de som ikke digger fotball og golf.
 • Klubbscene som både unge og voksne kan bruke
 • Øvingsceller for både ungdom og andre som har en bolig hvor det ikke kan øves uten å være til sjenanse for naboene.
 • Fremføringslokaler til teater må være tilgjengelig for alle livsfaser og det anbefales
  • En scene som er 14 m bred x 10 m dybde når den står uten molton i hestesko rundt + ligg til lys foran eller som firkantrigg over med 24 kastere (kanaler)+ hengende høyttalere + monitorer lyd 24 kanaler. Prosjektor, noe lydutstyr. (Molton henger gjerne 1,5 fra side og bakvegg ut på scenen eller som sidevinger/bakteppe.) Da blir den ca. 8×12.
  • Det må være tilgang til en type baksceneinngang. Ente med løse stoler flatt + opphøyet scene ca. 40 cm, eller type amfi til scene rett på gulvet.
  • Det anbefales plass til 200 publikummere
 • Fremføringslokale for større ensembler bygget etter NS 8178 (ISO 23491) med plass til 100 utøvere og 350 publikummere. Stolene må være av en kvalitet slik at akustikken ikke blir endret fra øving i tom sal til fremføring med full sal.
 • At tilgang for brukerne bygger på et konsept som meråpne bibliotek med tillitsbasert tilgang, alternativt at faste brukere som frivillige kulturorganisasjoner kan få opplæring og bli godkjent som tilsynsvakter.
Forslag på etterbruk av Bekkestua Brannstasjon

Bilde er tegnet av Morten Hornburg og presentert i Bekkestua bladet utg 3 vinter 2019/2020 med oppfordring å sende forslag på etterbruk av Bekkestua Brannstasjon til post@bekkestua.org.

Bekkestua Brannstasjon i 2019.
Bekkestua Brannstasjon 2019
Bekkestua Brannstasjon i dag 2019
Bekkestua Brannstasjon 2019
Bekkestua Brannstasjon i dag. 2019
Bekkestua Brannstasjon 2019

Brev til Kommunedirektøren Bærum Kommune, Evje, 21. desember 2019, fra Bærum Kulturråd ved Jacob Falck Nestleder