Innkalling til Årsmøte 2020 søndag 9. februar kl 19.00

BKR Årsmøte

Innkalling til Årsmøte 2020 søndag 9. februar kl 19.00

Sted:  Punkt, Fornebupilotens lokaler på Fornebu, (Forneburingen 200)

Oppmøte og foredrag

Fra kl 17.45 er det oppmøte, servering av kaffe og litt å tygge på så kl 18.00 holder Anne Beate Hovind foredraget “Hvilken rolle kan kulturlivet spille i utviklingen av gode steder!”

Årsmøte

Under Årsmøte kan hver kulturorganisasjon som er medlem møte med inntil 2 representanter. Organisasjoner som ønsker saker tatt opp på møtet, må sende disse til styret senest 3 dager før møtet. Ved stemmeavgivning har de organisasjonene som er medlem, en stemme hver.

Agenda

  1. Konstituering
  2. Valg av møteleder og referent, samt 1 person til å medunderskrive protokollen
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Handlingsplan og budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av styre som består av styreleder og 6 styremedlemmer
  8. Valg av valgkomité som består av 2 medlemmer
  9. Valg av revisor
  10. Forslag til nye vedtekter

Vedlegg til Årsmøte

Pkt 3 Les Årsmelding for 2019.

Påmelding

Gi beskjed om du/dere kommer ved å sende inn skjemaet under.