Kjære kulturvenner i Bærum!

BKR - Manequin

Kjære kulturvenner i Bærum!

Årsmøtet i Bærum Kulturråd har valgt et nytt styre bestående av fire nye og tre etablerte medlemmer. Ny styreleder er Lars Thorrud, nye styremedlemmer er Christine Amdam, Abida Akhtar Theigen og Cecilie Rønning. Kjersti Tubaas, Marius Stenberg og Pål Horsle var medlemmer også siste år. Mer informasjon kan dere finne på nettsiden til Bærum Kulturråd om Styret.

Styret representerer en bred erfaring innen dans, kunst & håndverk, kor, teater, korps, musikk, sang og litteratur. Samtidig er organisasjonserfaring en viktig dimensjon for Kulturrådets arbeid. Vårt mål er å ivareta interessene til det brede omfanget av kulturaktiviteter som finnes i Bærum.

For at vi skal lykkes med en positiv utvikling for kulturens kår i Bærum trenger vi medlemsorganisasjonenes støtte og engasjement. Dette betyr at vi trenger innspill, ideer og kommunikasjon fra alle som jobber med kultur i Bærum. 

En tilnærmet symbolsk medlemsavgift har stor betydning i kraft av den innflytelsen som medlemsmassen gir. I Bærum er det ca. 100–150 kulturorganisasjoner som engasjerer og involverer en betydelig del av befolkningen. Politisk utvalg for Miljø, Idrett og Kultur har tydelig signalisert at innspill fra kulturfeltet blir rettet gjennom Kulturrådet.

Direkte medlemsfordeler får du gjennom nettverksbygging, nyhetsbrev, assistanse i spesielle saker, kurs og konferanser samt profilering. 

Styret i Kulturrådet arbeider på frivillig basis og vi ser frem til et spennende år. Noen viktige prosjekter vil være å utvikle kulturarenaer på Fornebu, Bekkestua og Rykkinn. Andre viktige temaer er kulturkommunikasjon, inkludering & mangfold og informasjon rettet mot politikere og kulturadministrasjon i Bærum Kommune.

Vi gleder oss til et godt samarbeid i 2020.

Med vennlig hilsen,
Lars Thorrud
Styreleder