Når skolen skaper glede

Når skolen skaper glede

Når skolen skaper glede

Barneskolen – samlingspunkt i nærmiljøet og barnekultur
Ungdomsskolen – ungdomskultur
Videregående skole – voksenkultur

Med lisens til å ta vare på kulturen er Bærum Kulturråd kulturorganisasjonenes paraplyorganisasjon og fungerer som en forlenget arm til politikere og kommuneadministrasjonen. Rådet er også talerør overfor kommunale instanser og politiske myndigheter, og arbeider for å øke forståelsen for kulturarbeidet i kommunen.

Noen av de viktigste sakene er:

  • å sørge for at kultur gjør Bærum til et godt sted å vokse opp
  • å sørge for nok tilgjengelige arenaer tilpasset kulturformål
  • å gi frivilligheten gode arbeidsvilkår

Bærum kulturråd har et arbeidende styre, satt sammen av representanter fra medlemsorganisasjonene.

Kortreist kultur er sikkert og trygt for alle.