Strategisk innspillsnotat fra Bærum Kulturråd vedrørende kulturarenaer

Etterklangstid

Strategisk innspillsnotat fra Bærum Kulturråd vedrørende kulturarenaer

Kultur som virkemiddel i steds- og byutvikling i Bærum

Bærum Kulturråd vil være en pådriver for nye kulturarenaer ved kulturbyene Fornebu, Bekkestua
og Rykkinn. Kulturrådet ønsker å tilrettelegge for alle kunstneriske uttrykk, som teater, dans,
korps, orkester, band mm. Det er et yrende kulturliv i Bærum, men kvalitetsmessig riktige lokaler
er mangelvare. Det tærer mer enn det styrker drift og utvikling på kulturfeltet.

Det er generelt mangel på arenaer. Kulturrådet vil skape begeistring med egnede og nye tilpassede
kulturarenaer. Det betyr for eksempel:

 • For musikk ønsker Bærum Kulturråd at NS 8178 – Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse vedtas som krav ved bygging av lokaler for det skal utøves musikk.
 • For dans må det være myke gulv – ikke rett på betonggulv, barre og speil.
 • Nødvendige garderober må være obligatorisk.
 • Nærlager samt avtrekk/vask for bruk av kjemikalier er også nødvendig.
 • Bærum Kulturhus og Sandvika teater er sprengt. Bærum Kulturhus er for den avanserte og profesjonelle arena for dans og akustisk musikk. Den frivillige kulturen trenger bedre øving, fremføring og lagerlokaler.

Innbyggermedvirkning og kultur for alle livsfaser

Kulturrådet vil skape tidlig bevissthet om utvikling og retningslinjer for nye kulturarenaer. Byggeprosessen må tilfredsstille kravene til innbyggerstyrt påvirkning både for dagens beboere og
innflyttere. Den kulturelle hverdagen kan bli som en ikke-reist flyreise full av opplevelse, påvirkning
og sosial møteplass. Auditorium med fastmonterte stoler i forkant må unngås for å gi plass til
kunstneriske fremføringer i forkant. (Løse stoler i forkant for å gi utøverne plass.)

Med nye kulturbygg/arenaer blir det svært viktig å tenke god akustikk og sambrukstanke. Et
sambruks hus svikter dersom dette bygges med ubrukelig akustikk, dårlig lagerplass eller
utilstrekkelig takhøyde. Senere ombygging kan bli en merkostnad. Vi må bygge for alle livsfaser.

Bygg som tilfredsstiller kvalitetskrav for den aktivitet som skal bruke det som bygges Bærum trenger tilgang til kvalitetsmessige gode lokaler som er bygget etter de kvalitetskrav som gjelder for det formål som lokalene skal brukes til. Vi savner at NS 8178 – Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse ikke er besluttet i Bærum som krav ved bygg som skal brukes for musikalsk utøvelse. Lokalene må være tilpasset det frivillige kulturliv sitt framføringsbehov, men også gjøres plass til ukentlige faste øvinger for de beste /toppene som Bærum Symfoniorkester, Opus, Sandvika Storband, Prime Time Orchestra for å nevne noen.

Det bør bygges kompakt med minimal foaje/inngangsparti. Viktig at aktivitet i bygget kan skje
uforstyrret uten støy fra forbipasserende. Det bør legges vekt på sambruksmuligheter og kompakt
bygg uten åpne landskap/store publikumsarealer rett innenfor hovedinngangsdøren. Visuell støy må
også unngås. Det må selvsagt finnes garderobe med toaletter også for utøverne. At de som går forbi
kulturhuset kan se aktivitet i bygget vil være et fortrinn – se til Hamar. Den nye Bekkestua Barneskole
kan også trekkes frem som et godt eksempel, der er gjort gode kvantesprang for å gjøre skolen som
det lokale samfunnshus.

Tillitsbasert tilgang og meråpent

Det må bli selvbetjente hus for «frivilligheten», med tillitsbasert tilgang. Faste låntagere må få
nødvendig opplæring til selv å kunne være tilsynsvakter og rapportere på lik linje med dagens
tilsynsvakter. Det må satses på selvbetjeningsprinsippet med enkel teknisk utrustning, men med
mulighet for leietager å ta med seg mer avansert utstyr/teknikere ved spesielle behov.

Seremonirom – allrom

For å tilfredsstille de ulike behov for seremonirom vil vi anbefale og være nytenkende og
fremtidsrettet. Universitetskirken i Leipzig kan gi noen ideer. Der er det tatt noen fascinerende og
interessante grep. Området helst frem i kriken med Alter, Altertavle, Døpefont, Krusifiks kan skules
med store glassdører/skyvedører fra resten av kirkerommet. Følgende kommentar er lagt ut på
nettet: «Jeg hadde gleden av å besøke bygningen for en akademisk konferanse. Det var litt
desorienterende å tenke på en akademisk sal som også var / er en kirke. Etter å ha kommet til orde
med flerbruksbygget, var det en veldig interessant opplevelse. Arkitekturen og effigies er verdt å se».

Stadig flere foreldre har motforestillinger for bruk av bygg med sterkt kirkelig preg. Viser til
brosjyren: «Seremonirom for alle» utgitt av Human-Etisk Forbund. «Huset» må styres via
kommunens kulturetat og ikke via kirken for å få størst mulig bruk.

Nye kulturarenaer ved kulturbyene i Bærum

Behov arenaer – kulturby

 • Storsal på 5.000 m3
  • med plass til 350 publikummere som tilfredsstiller akustiske krav for akustisk sterk musikk og plass til ca. 100 maktører/musikere (100 m2).
  • Det kan med fordel bygges med fleksibel akustikk som på Flammen i Nittedal.
 • Nærlager som tilfredsstiller et fullt utbygget symfoniorkester og symfonic band (janitsjar besetning) på minimum 30 m2. Modulbaserte og flyttbare sceneelementer og uttrekkbar tribune som på Bjørkelangen kan vurderes. Dette lokalet bør også tilfredsstille sambruk som offisielt seremonirom
 • Lillesal på minimum 3.000 m3
  • med plass til 120 publikummere og en scene på 8 x 12 meter som tilfredsstiller akustiske krav for akustisk svak musikk.
  • Det kan med fordel bygges med fleksibel akustikk som på Flammen i Nittedal. Flatt gulv kan vurderes med modulbaserte og flyttbare sceneelementer – og uttrekkbar tribune som på Bjørkelangen. Dette lokalet bør også tilfredsstille sambruk som offisielt seremonirom, samt ha nærlager til kor/korps på 30 m2.
 • En klubbscene på minimum 2.000 m3
  • med plass til 150 publikummere sittende og det dobbelte som stående og tilfredsstiller akustiske krav til for forsterket musikk – med modulbasert flytbar scene hvor kravene tilfredsstiller behovene for et storband og nærlager på 20 m2.
 • Teaterscene
  • enten som en Black Box scene eller med opphøyd scene på minimum 40 cm og med backstage- område hvor sceneelementer kan lagres
 • Meråpent bibliotek med café
  • med egen avdeling for kun ungdom (videreutvikling av konseptet/ide fra Deichman Biblo Tøyen i Oslo). Utstillingslokale for samtidskunst helst på 400m2 og 5 meter under taket. Må være direkte tilgang utenfra og det bør være et verksted tett på
 • En skaperverksted/kjeller styrt av og for ungdommen
  • med øvingsceller, IT-rom og med lydstudio for EDM (Electronic Dance Music) og små rockeband.
 • Nærlagre og backstage område
  • som tilfredsstiller krav fra brukerne
 • Plug in & Play scene utendørs
  • bør vurderes

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse

Akustikken må måles basert på normer og ikke ut ifra smak og behag. Lokaler for musikk må
tilfredsstille kravene i at NS 8178 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse». De
viktigste faktorene er:

 • Stort nok romvolum/høyde under taket
 • Riktig etterklangstid i alle frekvenser
 • Korrekt bassfaktor
 • Bakgrunnsstøy som ikke forstyrrer

Luft, lys og lagerlokaler må være tilfredsstillende. Støy også visuell støy må være akseptabel. For lagerlokaler i korps/orkester-sammenheng snakker vi om et “oppvarmet” nærlager (som brukes på øvelsen) og et fjernlager.

Se for øvrig: http://www.musikklokaler.no/

For inspirasjon/forståelse av rett akustikk: https://www.youtube.com/watch?v=U-mnuxvF_is og https://www.youtube.com/watch?v=dWNV_JFolLg

Etterklangstid i lokaler egnet til musikk, teater og andre kulturforestillinger.

Etterklangstid, T, relatert til netto romvolum, V, for forskjellige musikkformer. Stiplede linjer gjelder for øvingsrom, fullt opptrukne linjer gjelder for framføringssaler. For akustiske målinger se https://database.musikklokaler.no/musikk/location

Dette strategiske innspilldokument ble vedtatt på styremøte i Bærum Kulturråd torsdag 23. januar
2020.

Jacob Falck (sign), nestleder Bærum Kulturråd