Tilskuddsordninger for kulturformål Bærum kommune

Bærum kommunevåpen

Tilskuddsordninger for kulturformål Bærum kommune

Bærum kommune yter tilskudd til kulturformål. Tilskudd vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens kulturpolitikk.

Vi minner om at fristen for søknad om tilskudd forfaller 1. mars.