Innkalling til Årsmøte 2021: Torsdag 11. mars kl 17:00

BKR Årsmøte

Innkalling til Årsmøte 2021: Torsdag 11. mars kl 17:00

Årsmøte i Bærum Kulturråd vil finne sted 11. mars 2021, kl. 17:00-18:00 på Teams.

Klikk her for å delta i møtet

Årsmøte

Under Årsmøte kan hver kulturorganisasjon som er medlem møte med inntil 2 representanter. Organisasjoner som ønsker saker tatt opp på møtet, må sende disse til styret senest 3 dager før møtet. Ved stemmeavgivning har de organisasjonene som er medlem, en stemme hver.

Agenda

 1. Konstituering
 2. Valg av møteleder og referent, samt 1 person til å medunderskrive protokollen
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Budsjett
 6. Innkomne forslag
  i. Revisjon av Strategi og Handlingsplan
 7. Valg av styre som består av styreleder og seks styremedlemmer
 8. Valg av valgkomité som består av 2-3 medlemmer
 9. Valg av revisor

Vedlegg til årsmøte